Over ons

OFP Pensioenfonds Federale Non-Profit/Social-Profit, Organisme voor de financiering van pensioenen is opgericht eind 2011 en staat in voor het beheer en de uitvoering van het sectoraal pensioenplan in de Federale sociale sectoren.

Wat is een OFP

Een instelling die wordt opgericht aanvullende pensioenen te verstrekken is onderworpen aan de Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen van 27 oktober 2006.  Deze wet bepaalt dat een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening onder de rechtsvorm OFP (organisme voor de financiering van pensioenen) moet opgericht worden.

Structuur van een OFP

Hoe zit een OFP er uit ?

Een OFP moet een algemene vergadering installeren.  Deze algemene vergadering is het toezichthoudend orgaan en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die het OFP aangaat, te bekrachtigen.

Naast de algemene vergadering zijn er ook operationele organen.  Deze laatste categorie wordt nogmaals opgedeeld in enerzijds de Raad van Bestuur en anderzijds de andere optionele organen ( bijvoorbeeld bureau, financieel comité).  Een Raad van Bestuur is verplicht, de andere operationele organen zijn optioneel.

Structuur van OFP Pensioenfonds Federale Non-Profit/Social-Profit

organigram-nl

Raad van Bestuur

Werkgeversorganisaties

 • Mevrouw Patricia Deldaele – Gibbis (Voorzitter)
 • Mevrouw Bea Van Praet– ABH
 • De heer Pierre Smiets – FIHW
 • De heer Luc Jamine – SOM
 • De heer Kris De Koker – Zorgnet Vlaanderen
 • Mevrouw Hilde Lemmens – WGKV

Werknemersorganisaties

 • De heer Mark Selleslach – LBC-NVK (Ondervoorzitter)
 • De heer Yves Hellendorff – CNE
 • Mevrouw Nathalie Lionnet – SETCA-FGTB
 • De heer Wim Govaert – BBTK-ABVV
 • De heer Gert Van Hees – ACLVB
 • De heer Eric Dubois – CGSLB

Missie

Het Pensioenfonds voor de Federale Non-Profit/Social-Profit, organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) is opgericht begin 2010 en staat in voor het beheer en de uitvoering van de sectorale pensioenplannen in de Federale non-profit.

MyBenefit

De nieuwe MyBenefit-webapplicatie is al geruime tijd opgestart. Aangeslotenen kunnen hier met behulp van hun EID hun persoonlijke fiche elektronisch opvragen, hun gegevens controleren en corrigeren en enkele simulaties uitvoeren.

 

MyBenefit

(Voorbeeld)

Helpdesk

Openingsuren: ma, di, do, vr : van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 (woe moeilijk bereikbaar). Gelieve uw rijksregisternummer klaar te houden (terug te vinden op de achterzijde van de identiteitskaart) of het dossiernummer 140.12.xxxxxxx (terug te vinden in kader links bovenaan het document).

078/15 87 95

 

(Gewoon telefoonnummer, geen betalend nummer)