Nieuws

Ga je met pensioen?

03/04/2018   Indien je met pensioen gaat worden wij hierover automatisch ingelicht. Van zodra wij de laatste aangifte van de werkgever aan de RSZ (voor het laatste kwartaal waarin je nog gewerkt hebt) hebben ontvangen, maken wij de berekening van uw definitief pensioenkapitaal en ontvangt u van ons een pensioenformulier dat u moet invullen en met de nodige bewijsstukken moet terugsturen. Of beter als u via de website mybenefit.be uw gegevens controleert en aanvult (rekeningnummer) moet u niets doorsturen.

Lees verder…

Rendement 2017

20/03/2018   De Raad van Bestuur heeft beslist om voor 2017 aan de aangeslotenen een rendement van 3,25% toe te kennen, conform het gewijzigde financieringsplan.

Sluiting helpdesk 2017-2018

19/12/2017   Let op: de helpdesk is gesloten op volgende dagen:

 • maandag 25 december 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018
 • paasmaandag 2 april 2018
 • maandag 9 april 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018
 • brugdag maandag 30 april 2018
 • dinsdag 1 mei 2018
 • donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018
 • maandag 21 mei 2018
 • maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus 2018
 • maandag 29 oktober 2018 tot en met vrijdag 2 november 2018
 • maandag 24 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019

Wees voorzichtig !!! Opgepast

04/04/2017   Let op als men u telefonisch zou contacteren om met uw bankkaart in te loggen in een kaartlezer en uw bankgegevens opvraagt. Wij telefoneren aangeslotenen NIET maar helpen ze telefonisch wel als zij de helpdesk contacteren om hun bij te staan om in te loggen met de elektronische identiteitskaart (NOOIT met bankkaart). Opgepast !

Pensioenfiches 2017

22/09/2016   Het is weer zover. Vanaf eind september gaan de pensioenfiches de deur uit, op papier voor diegenen die het gevraagd hebben en elektronisch voor iedereen. Net zoals de voorgaande jaren zal de helpdesk terug actief zijn. U kan uw pensioenfiche ook consulteren via onze web applicatie (www.mybenefit.be).

Wijziging pensioenreglement

06/10/2014   Sinds 1 januari 2014 is het pensioenreglement gewijzigd. Indien u geen echtgeno(o)t hebt en niet wettelijk samenwoont en geen kinderen hebt, KAN u een begunstigde aanduiden per aangetekend schrijven aan het pensioenfonds INDIEN u niet wil dat uw pensioenkapitaal bij overlijden terug vloeit naar het pensioenfonds.

Online dossier: registreer nu!

04/09/2014   We starten een web applicatie voor uw aanvullend pensioen. Hierdoor kan u zelf, op een veilige manier via uw e-id, uw dossier te allen tijde raadplegen. Met deze applicatie kan u o.a.:

 • uw gegevens raadplegen en aanvullen
 • uw pensioenfiches digitaal ontvangen en raadplegen
 • bij pensionering uw dossier online opvolgen en aanvullen
 • simulatie maken van uw aanvullend pensioen op uw 65ste
 • briefwisseling raadplegen

REGISTREER JE NU: www.mybenefit.be

MyBenefit

De nieuwe MyBenefit-webapplicatie is al geruime tijd opgestart. Aangeslotenen kunnen hier met behulp van hun EID hun persoonlijke fiche elektronisch opvragen, hun gegevens controleren en corrigeren en enkele simulaties uitvoeren.

 

MyBenefit

(Voorbeeld)

Helpdesk

Openingsuren: ma, di, do, vr : van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 (woe moeilijk bereikbaar). Gelieve uw rijksregisternummer klaar te houden (terug te vinden op de achterzijde van de identiteitskaart) of het dossiernummer 140.12.xxxxxxx (terug te vinden in kader links bovenaan het document).

078/15 87 95

 

(Gewoon telefoonnummer, geen betalend nummer)